MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Uczniowie klasy 2b oraz 3a przez cały rok szkolny brali udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne prace plastyczne, którego celem było zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci poznawały i eksperymentowały z różnymi technikami plastycznymi. Tworzyły prace plastyczne inspirowane przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. W ten sposób rozwijały samodzielność, wzmacniały poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.
Na zakończenie projektu obie klasy otrzymały certyfikaty potwierdzające udział i wykonanie zadań.

Komentowanie zamknięte.