Budowa pióra

Na lekcji biologii uczniowie z klas szóstych poznawali przystosowania ptaków do lotu. Szczególnie skupili się na budowie piór. Korzystając z mikroskopu optycznego oglądali i pokazywali klasie promyki i haczyki
tworzące chorągiewkę pióra.