Kadra

Dyrektor szkoły –
mgr Kinga Paszkiewicz 

Wicedyrektor szkoły – mgr Lidia Wittig

Pedagog szkolnymgr Teresa Filipska                

                             – mgr Aleksandra Guziel

Psycholog szkolny – mgr Klaudia Kunowska

                                                                            Grupy przedszkolne:

grupa 3-4 latki:

 • mgr Magdalena Ostrowska
 • mgr Monika Szostak

0″a”

 • mgr Gabriela Kaźmierczak
 • mgr Krystyna Wituszyńska

0″b”

 • mgr Katarzyna Modzelewska
 • mgr Lidia Wittig

                                                                             Klasy I                                     

 • mgr Agnieszka Lasota – Posiewka
 • mgr Agnieszka Wróbel

                                                                            Klasy II      

 • mgr Anetta Lewicka – Sobolak 
 • mgr Ewa Żydownik – Błażejewska                 

                                                                           Klasy III

 • mgr Aleksandra Wajgert
 • mgr Marta Gierszewska

j. angielski:

 • mgr Katarzyna Dobosz

j. niemiecki:

 • mgr Agnieszka Lasota – Posiewka

religia:

 • mgr Sylwia Szul

                                                                           Klasy IV-VIII:

j. polski:

 •  mgr Monika Balbuza,
 • mgr Marta Gierszewska 
 • mgr Izabela Ziółkowska

matematyka:

 • mgr Beata Abramczuk 
 • mgr Ewa Malinowska
 • mgr Kinga Paszkiewicz 
 • mgr  Bożena Skrzypczak 

j. angielski:

 • mgr Katarzyna Dobosz
 • mgr Małgorzata Stefańska
 • mgr Anna Świąder

j. niemiecki

 • mgr Danuta Streich

historia:

 • mgr Małgorzata Załuska

przyroda:

 • mgr Renata Antkowiak

geografia:

 • mgr Beata Abramczuk

biologia:

 • mgr Renata Antkowiak

chemia:

 • mgr Alicja Kroczyńska

fizyka:

 • dr Aleksandra Gwardyś

edukacja dla bezpieczeństwa:

   • mgr Danuta Streich

doradztwo zawodowe:

    • mgr Aleksandra Guziel

w-f:

 • mgr Elżbieta Michalska 
 • mgr Sandra Słociak
 • Zbigniew Szepitowski
 • mgr Wojciech Wlazło 
 • mgr Filip Żabiński

informatyka

 • mgr inż. Katarzyna Bartos

technika:

 •  mgr inż. Katarzyna Bartos

plastyka:

 • mgr Liliana Skarbińska – Karaś

muzyka:

 • mgr Agata Borowiec

religia:

 • dr Anita Żurek

wiedza o społeczeństwie: 

 • mgr Małgorzata Załuska

wychowanie do życia:

 • mgr Aleksandra Guziel

Świetlica szkolna:

 • mgr Izabela Szrajber
 • mgr inż. Małgorzata Zielińska

Biblioteka i czytelnia szkolna:

 • mgr Sylwia Szul