Mali elektrycy

Tematem lekcji techniki w klasach szóstych było „Budowanie prostych obwodów elektrycznych”. Uczniowie korzystali z zestawów elektryczny zakupionych z Programu „Laboratoria przyszłości”.

Poznali działania prostego obwodu elektrycznego i symboli, praktyczne stosowanie pojęć takich jak: obwód zamknięty i otwarty prądu elektrycznego. Rozwijali umiejętności samodzielnego myślenia oraz zdolności manualnych,  poprzez ćwiczenia z montażem prostych obwodów elektrycznych, złożonych ze źródła prądu, włącznika i odbiornika.

K. Bartos