Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu z “LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”