Informacja i płatnościach – CZERWIEC

UWAGA – RODZICE, OPIEKUNOWIE

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2024r.
DLA KLAS 1-8 WYNOSI
14 dni x 8,00 zł. = 112,00 zł.

WPŁATĘ PROSZĘ DOKONAĆ DO 31 MAJA 2024r.
W m-cu czerwiec 2024r. obiady włącznie do 20 czerwca.

Ponieważ jest to ostatni miesiąc rozliczeniowy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu
uzgodnienia zaległych odpłatności lub nadpłaty za obiady. Przypominam, że rodzic, opiekun
jest zobowiązany do poinformowania intendenta o rezygnacji z posiłków. Brak takiej
informacji ze strony rodzica obliguje do dalszego naliczania za obiady.
Tel. 91 48 40 853
e-mail: intendent@sp1.szczecin.pl