Rada Rodziców

Informacje umieszczane w zakładce “Rada Rodziców” redagowane są przez Radę Rodziców.

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 

Przewodniczący:
Dorota Szerlak

Wiceprzewodniczący:
Jessica Amatuli

Katarzyna Starczewska-Witek

Skarbnik:
Sylwia Wilmanowicz

Sekretarz:

Karolina Eljasz

Komisja rewizyjna:

Żaneta Watychowicz

Agnieszka Bruczko

Anna Wierzbicka

 

Sprawozdanie z działalności RR w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 – 

Sprawozdanie z działalności RR w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 – 


 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Capcha * Czas został wyczerpany. Odśwież