WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW KLAS VI

W dniu 22.03.2024r. odbył się Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas VI. Zdjęcia zostały
wykonane przez uczniów aparatem Sony ze sprzętu pozyskanego z programu Laboratorium
Przyszłości.