Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Marciniak, zastępcą Rafał Malujda, z którymi można się skontaktować:

e-mail: iod@spnt.pl

telefonicznie: 91-852-20-93