Dyżury poradni

INFORMACJA DLA RODZICÓW
W celu wsparcia emocjonalnego i złagodzenia objawów reakcji kryzysowych związanych z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego,  dzieci, młodzież i rodzice mogą korzystać z bezpłatnych porad i konsultacji telefonicznych w następujących placówkach:
1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1
al.Papieża Jana Pawła II 2
tel. (91) 433 30 12  lub  (91) 433 90 40  w godz. 8.00 – 14.00
2. CENTRUM PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE
ul. A. Mickiewicza 23
porady i konsultacje z psychologiem codziennie w godz. 8.30 – 14.30
tel. (91) 506 54 60
pedagog  Teresa Filipska