Dzień adaptacyjny

Dzień adaptacyjny najmłodszych przedszkolaków: