Informacja o płatnościach – MAJ

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MAJ 2024r.
DLA KLAS 1-3 WYNOSI
14 dni x 8,00 zł. = 112,00 zł.( odliczona wycieczka 07.05.2024)
DLA KLAS 4-8 WYNOSI
15 dni x 8,00 zł. = 120,00 zł
WPŁATĘ PROSZĘ DOKONAĆ DO 30 KWIETNIA 2024r.
Tel. 91 48 40 853
e-mail: intendent@sp1.szczecin.pl