Informacje o płatnościach

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2024r.
DLA KLAS 1-8 WYNOSI
18 dni x 8,00 zł. = 144,00 zł.
WPŁATĘ PROSZĘ DOKONAĆ DO 31 MARCA 2024r.
Tel. 91 48 40 853
e-mail: intendent@sp1.szczecin.pl