METODYKA PRACY

Aby proces uczenia się był skuteczny, a nasi uczniowie mogli się wszechstronnie rozwijać, stosujemy w grupie 5,6 latków różne metody pracy:

  1. Metoda czytania globalnego Glenna Domana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metoda F. Froebla i wykorzystanie jego darów w nauce przez zabawę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elementy metodyki kreatywnej Carrla Orrfa z użyciem instrumentów muzycznych

 

 

 

 

 

 

 

4. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, wspierająca naukę pisania liter


 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elementy pedagogiki zabawy KLANZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. W zerówce raz w tygodniu uczymy się elementów programowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Udana współpraca z rodzicami jest jednym z filarów działalności naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. W codziennej nauce towarzyszy nam tablica interaktywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Korzystamy również z tradycyjnych metod wspierających proces uczenia się czytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aktywne słuchanie muzyki wg Carla Orfa

11. Aktywne słuchanie muzyki wg Betti Strauss:

12. Body percussion:

14. Udziały w konkursach miejskich i ogólnopolskich:

15. Aktywne słuchanie muzyki – gra na dzwonkach diatonicznych: