Miejskie Programy Jakościowe

Miejskie Programy Jakościowe realizowane w roku szkolnym 2019/2020

  1. Program pracy z dziećmi i młodzieżą “z trudnościami” w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 – zajęcia logopedyczne
  2. Program pracy z dziećmi i młodzieżą “z trudnościami” w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
  3. Program Wspierania Nauki Języków Obcych – Program zajęć koła języka rosyjskiego.
  4. Program Wspierania Nauki Języków Obcych – Program autorski zajęć dodatkowych – j. angielski.
  5. Program Wspierania Nauki Języków Obcych – j. hiszpański.
  6. Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym – Pejzaż Słowem i Gestem Malowany.
  7. Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym – j. angielski.
  8. Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym – edukacja informatyczna.