Obiady szkolne – menu

NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Harmonogram spożywania obiadów w roku szkolnym 2023/2024

I PRZERWA OBIADOWA 11.30 – 11.45

KLASY 4a, 4b, 5a,

II PRZERWA OBIADOWA 12.30 – 12.45

KLASY 5b, 6a, 6b

III PRZERWA OBIADOWA 13.30 – 13.45

7a, 7b, 8a, 8b

Opłaty za  obiady:

 
Klasy “1-8” koszt obiadu 8 zł x ilość dni

ODŁATNOŚC ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 WYŁĄCZNIE DO OSTATNIEGO DNIA POPRZEDZAJĄCY MIESIĄC KORZYSTANA Z OBIADÓW.

( tak zwana odpłatność z góry )

Odpłatność za m-c GRUDZIEŃ należy dokonać do 30. LISTOPADA 2023r.

 

JEŻELI WPŁATA NIE ZOSTANIE DOKONANA ,  DZIECKO NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z POSIŁKÓW.  

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC GRODZIEŃ 2023r.
DLA KLAS 1-8 WYNOSI :

16 dni x 8,00 zł. = 128,00 zł.

Proszę o pomniejszenie ilości dni nieobecności dziecka zgłoszonych za miesiąc listopad.

W tytule każdego przelewu za obiady należy koniecznie wpisać dane dziecka: Nazwisko dziecka, imię dziecka, klasa, oraz za jaki  miesiąc jest dokonywana wpłata.

opłaty należy dokonać 

numer konta –  07 1020 4795 0000 9002 0278 3496

W RAZIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE, NALEŻY DOKONAĆ W DANYM DNIU ZGŁOSZENIA DO GODZ. 9 :00  wyłącznie na e-mail intendent@sp1.szczecin.pl

Deklarację proszę najpóźniej dostarczyć  do 04. września 2023r.

Pokój nr  12. ( pierwsze piętro).

INTENDENT TEL. 91 48 40 853

  

oddział przedszkolny (3-4 latki i zerówka)

INFORMACJA DLA RODZICA, OPIEKUNA  – 3-4 latki, grupa przedszkolna 0A,0B uczniów korzystających z posiłków w roku szkolnym 2023/2024 

 

            KOSZT JEDNEGO POSIŁKU  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH WYNOSI 10,00 zł.

ODŁATNOŚC ZA POSIŁKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 NA PODSTAWIE ROZLICZENIA DOKONANEGO PRZEZ INTENDENTA NALEŻY DOKONAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO  MIESIĄCA.

Posiłki  dla grup przedszkolnych będą wydawane od 4 września 2023r.

Odpłatność za m-c wrzesień należy dokonać najpóźniej  do 10 października  2023r.

W tytule każdego przelewu za obiady należy koniecznie wpisać dane dziecka: Nazwisko dziecka, imię dziecka, klasa, oraz za jaki  miesiąc jest dokonywana wpłata.

NR KONTA  –  za obiady szkolne:

07 1020 4795 0000 9002 0278 3496

W RAZIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE, NALEŻY DOKONAĆ W DANYM DNIU ZGŁOSZENIA DO GODZ. 9 :00  wyłącznie na e-mail intendent@sp1.szczecin.pl

INTENDENT TEL. 91 48 40 853

 


 

Dokumenty dotyczące obiadów szkolnych :

 , 

KONTO BANKOWE:

Nazwa odbiorcy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1,
Aleja Piastów 6, 70-327 Szczecin
Rachunek odbiorcy 07 1020 4795 0000 9002 0278 3496
Tytuł wpłaty Imię i nazwisko dziecka, klasa, ilość dni obiadowych,
za jaki miesiąc

                                                                      ŻYCZYMY SMACZNEGO  🙂