ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH I ICH BEZPIECZEŃSTWO

                                                                                SZANOWNI PAŃSTWO
                                         ” ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH I ICH BEZPIECZEŃSTWO “
         Zdalna nauka i ograniczenia związane z formami spędzania wolnego czasu powodują, że dzieci bardzo dużo tego czasu spędzają przed komputerami. Proszę więc Państwa o czujność i kontrolowanie tego, czy dzieci w bezpieczny sposób z nich korzystają, czy nie jest zagrożone ich bezpieczeństwo, ale też czy oni sami nie łamią norm i zasad społecznie akceptowanych, czy nie naruszają przepisów prawa, co może wiązać się dla nich z przykrymi konsekwencjami.
Uczniowie klas starszych ( VI – VIII )uczestniczyli w tym roku szkolnym w zajęciach prowadzonych przez Policję ( specjalistę do spraw nieletnich) nt. “Odpowiedzialność karna nieletnich”. Są więc świadomi tego, że kontakty w sieci z innymi uczniami, osobami dorosłymi, w tym nauczycielami będącymi funkcjonariuszami publicznymi, wymagają przestrzegania określonych zasad, a ich łamanie może wiązać się z określonymi konsekwencjami.
Przypomnę tylko podstawowe informacje na ten temat:
Zachowanie nieletniego, który nie ukończył 13 lat, a który dopuścił się czynu zabronionego ( np. naruszył dobre imię osoby, z którą był w kontakcie ), oraz nieletniego od 13 do 17 roku życia, który dopuścił się wykroczenia niebędącego czynem karalnym, może być uznane przez sędziego Sądu Rodzinnego i Nieletnich za przejaw DEMORALIZACJI w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Zgodnie z USTAWĄ O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH sąd może zastosować wtedy następujące środki wychowawcze:
· udzielić upomnienia
· zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do udziału w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym
· ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów
· zastosować nadzór kuratora
· orzec umieszczenie w odpowiedniej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Opracowała: pedagog Teresa Filipska