Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

30.11.2018 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego SP 1. Poniżej przedstawiamy wyniki:

1. WYRZYKOWSKA MALWINA – 92 GŁOSY – PRZEWODNICZĄCA RSU

2. WAWRYLUK KAROL – 59 GŁOSY – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RSU

3. DŁUGOWOLSKA NINA – 52 GŁOSY – SEKRETARZ

4. PEŚLA MAŁGORZATA – 48 GŁOSÓW – SKARBNIK ————————————————————————————————————————— 5. MICHALAK MIKOŁAJ — 35 GŁOSÓW – CZŁONEK RSU

6. HARDEL PAULINA – 24 GŁOSY — CZŁONEK RSU

7. LADOUZI CLARA – 14 GŁOSÓW – CZŁONEK RSU

8. KORGÓL JOANNA – 13 GŁOSÓW – CZŁONEK RSU

9. RAJCZAK PATRYCJA – 11 GŁOSÓW – CZŁONEK RSU

10. LEWANDOWSKA JULIA – 6 GŁOSÓW – CZŁONEK RSU

W głosowaniu wzięło udział 357uczniów klas od 4 do 8, ważnych głosów było 354, 3 głosy zostały unieważnione.

Opiekunowie RSU

Liliana Skarbińska-Karaś

Dorota Pawłowicz