ZMIANY W PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

                                             ZMIANY W PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1
DRODZY RODZICE
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 z którą współpracujemy, w dalszym ciągu nie odbywają się żadne zajęcia. W przypadku potrzeby zdiagnozowania ucznia, wydania opinii psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenia, rodzice mogą już telefonicznie zarejestrować dziecko na badania.
Dyżurujący pracownicy poradni udzielają także porad i konsultacji rodzicom i uczniom, ale po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.
Sekretariat poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 tel. (91)4 33 90 40 lub (91) 433 30 12
Pedagog Teresa Filipska