DZIEŃ SPORTU

3 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej, integrowanie się klasy, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Komentowanie zamknięte.