Petycja

W dniu 26.03.2024 r. została złożona petycja do dyrektora szkoły. Treść

petycji poniżej:

“Szanowna Pani Kinga Paszkiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie

Al. Piastów 6

70-327 Szczecin

PETYCJA ws. przywrócenia możliwości wejścia do budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie drzwiami od strony dziedzińca szkoły.

Działając w interesie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie, na podstawie art.2 ust.1 oraz art.2 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, niniejszym składamy petycję w celu jak najszybszego przywrócenia możliwości wejścia do budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie drzwiami od strony dziedzińca szkoły.

W dniu 4 grudnia 2023 roku podjęła Pani jednostronną decyzję o zamknięciu tych drzwi, odbierając w ten sposób wielu uczniom naszej szkoły i ich rodzicom, możliwość bezpiecznego dojścia do szkoły i powrotu do domu. Alternatywne wyjście z budynku A prowadzi wprost na skrzyżowanie ulic Al. Piastów i Jagiellońskiej – jednego z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Szczecinie. Ponadto do wejścia od Al. Piastów prowadzą strome schody, o nierównych i krzywych stopniach, bez balustrady, śliskie, zwłaszcza zimą i w deszczowe dni. Drzwi ponadto są niewygodne w obsłudze, zwłaszcza dla młodszych dzieci.

Dodatkowo dzieci z budynku B mają utrudniony dostęp do stołówki szkolnej, z kolei dzieci z budynku A mają utrudniony dostęp do przyszkolnej infrastruktury sportowej. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie i bardzo licznie korzystali zarówno z przyszkolnego boiska jak i z dziedzińca szkoły, podczas długich przerw. Szkoła jest przepełniona, od kilku lat uczniowie nie mają dostępu do sali gimnastycznej. Dzieci często skarżą się na złe samopoczucie zaś możliwość wyjścia na świeże powietrze podczas przerw jest dla nich zbawienna.

Drzwi do szkoły, od strony boiska, służyły uczniom szkoły nr 1 od wielu lat. Nad tymi drzwiami umieszczone jest godło państwowe i czerwona tablica informująca o wejściu do budynku użyteczności publicznej. Drzwi te wyposażone zostały w elektroniczny system kontrolujący wejście do budynku, dokładnie ten sam, który zabezpiecza wejście od strony Al. Piastów, a po zakończonej modernizacji równiez zostały objęte monitoringiem. Decyzja o zamknięciu tych drzwi jest dla nas niezrozumiała i zaskakująca

My niżej podpisani, rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, bardzo prosimy o jak najszybsze umożliwienie uczniom i rodzicom wejścia do budynku A drzwiami od strony boiska

Z poważaniem”

Komentowanie zamknięte.