Solidarni z Ukrainą

Nasze działania zostały opublikowane w Miesięczniku Pedagogicznym „Dialogi”, w numerze marcowym „Szczecin Ukrainie”. I tak powstała
kronika pięknych i szlachetnych inicjatyw szczecińskiej Oświaty – nauczycieli, uczniów, rodziców i wspierających pomoc Ukrainie – inicjatyw lokalnych. Możemy być dumni z tego „zrywu serc”, które, w wielu przypadkach trwa i trwać będzie nadal.

Sława Ukrainie!

Komentowanie zamknięte.